Vi er valgt som totalentreprenør for Kvitplassen i Kvitfjell

Kvitplassen i Kvitfjell skal bestå av 43 fritidsleiligheter fra 45-90 kvm. Byggingen vil starte allerede i år og være ferdig i 2020.

Kvitplassen
Kvitplassen er et prosjekt for den moderne kvalitetsbevisste kjøperen, som er fokusert på stedlig tilpassede løsninger med særpreget arkitektur.

Tomten har et svakt hellende platå mot sør-øst og en høyereliggende rygg mot nord-vest. Tomten har svært gode solforhold.

Moderne tradisjon
Tunet, og særlig firkanttunet beskriver den tradisjonelle byggeskikken i Gudbrandsdalen. 

Bygningene her vil vise til disse tradisjonene gjennom uttrykk og på måten de er plassert sammen i grupper. Bygningenes form, farge, materialvalg og fargebruk er hentet fra tradisjonell stedlig byggeskikk.

Leilighetene
Leilighetene varierer fra 45-90 kvm, og er fra ett plan til to og tre. Alle toppetasjer utnytter det forskutte saltaket, og får høye oppholdsrom med fantastisk romfølelse og masse lys.

Bygningene er bundet sammen med felles åpne trappehus, med inngang til de forskjellige leilighetene.